Kineska Nova godina 2013.

 

Kineska Nova godine je počela 10. februara. Kineska godina vodene zmije.

Lunarna Kineska godina  dolazi svake godine na različite dane( kada počinje mlad mesec).

Vezana je za dolazak proleća, pa se zato i  cela proslava zove-Praznik Proleća.

Chinese New Year Song 2013… by Bhaskar Banerjee

Ono što je interesantno jeste da se slavi 15 dana i da je energija slavlja rasuta po celoj planeti. Bilo da vi slavite ili ne, dobijate ovu srećnu energiju.

S obzirom da Nova kineska godina kreće na Mlad mesec, pokušajte da napravite paralelu sa našim starim običajima.

Pretpostavljam da su vam poznata svojstva i radovi baš na tzv. Mladinu. 

Nastavite čitanje…

Mesto moći-Zid plača, Jerusalim

Mesto moći-Zid plača, Jerusalim

Mesto moći, Zid plača, Jerusalim, Izrael

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu. Tek tada sam shvatala moje konstantno vraćanje ( više godina) na daleki Istok, ili odlazak u Meksiko više puta. O Crkvi- Westminster Abbey u Londonu i njenoj moći da ne pominjem.

Obišla sam sva mesta moći po Evropi. Ostala je Bolivija i Peru u Južnoj Americi, a na Dalekom istoku samo još Japan.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored.

Objašnjenja o Mestima moći pročitajte   OVDE

Maslinova gora-Izrael -Jerusalem - Mount of Olives

Maslinova gora-Izrael -Jerusalem – Mount of Olives

Jerusalem, Izrael-mesto moci

Jerusalem, Izrael-mesto moci

Jerusalem, Izrael-mesto moci

Jerusalem, Izrael-mesto moci

Zid plača je zapadni zid Solomonovog hrama u Jerusalimu, i po predanju, u zid su uzidane Mojsijeve ploče na kojima je bilo ispisano 10 božijih zapovesti. Na ovom vrlo starom i snažnom mestu moći, postoji 478 zrelih svetlećih tela. Tri najznačajnih zrela svetleća tela na ovom mestu moći su svetleća tela Solomona, Mojsijevo, cara Davida. Iznad Zida plača, postoji energetsko polje u vidu tankog, razvučenog oblaka žućkaste izmaglice, koje se sastoji iz dva dela – isceljujućeg i razvojnog.

 

Pogledajte ostale slike sa mojih putovanja i obilazaka  MESTA MOĆI

na ALBUMU  Sa putovanja u dostizanju više mudrosti

Za vas pripremila: Mima Mikovic, inostrano certifikovani  i akreditovani Feng Shui   konsultant i Kristaloterapeut i licencirani instruktor predavač kod sertifikat-mima[1]

Inostrani  Certifikat USUI TEATE  i  TRADITIONAL JAPANESE  REIKI by  DAVE KING.    Life  Style Coach  tel:061 6343143 ili 0616343142   Twitter  @fengshuisrbija

 [subscribe2]

 

Mesto moći-Afroditina plaža,Kipar

Mesto moći-Afroditina plaža,Kipar

Mesto moći Afroditina plaža- Afrodita rock

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored. Objašnjenja o Mestima moći pročitajte   OVDE

Izvor:seminar.rs

Afroditina Plaža  Mesto moći Afroditina plaža je nastalo u periodu vrhunskog procvata i razvoja Kipra, pre 6 hiljada godina, kada je nekoliko stotina godina od početka naseljavanja naroda iz Mesopotamije, Kipar doživeo svoje zlatno doba.

Tada je jedan deo svetlećih tela koja su morala napustiti svoja Mesta moći zbog velikih seoba naroda posle potopa, našla svoje pogodno tle, upravo na ovom mestu gde se sada nalazi Afroditina plaža. Tu su, malo dalje od glavnog grada koji je bio probližno na prostoru zapadnog dela Limasola, sazidali hram koji je 2000 godina bio mesto okupljanja svih stanovnika Kipra.

Samo ime i pojam Afrodite potiče iz grčkog perioda Kipra i govori o isceljujućim mogućnostima u smislu reproduktivnih sposobnosti, a u skladu sa grčkom religijom koja je određenim osobinama ili pojavama davala božansko obeležje. Mada je hram uvek postojao nešto iznad, na kopnu, ritual kupanja u ovoj vodi privlačio je najveći broj ljudi, pa su se zrela svetleća tela od samog početka stacionirala duž obale.

aphrodite_rock_1  Trideset zrelih svetlećih tela, koja su našla pravo mesto za svoje delovanja, neprekidno su radila sve do današnjeg dana. U međuvremenu, jedan stanovnik Kipra se prosvetlio, svetleća tela su mu sazrela, i od tada, od pre 5500 godina, ovo mesto sadrži 32 zrela svetleća tela. Mesto moći se nije razvijalo jer je teritorija Kipra, za prilike starog sveta, bila izuzetno udaljena od drugih ljudskih naseobina, pa je ono bilo usmereno isključivo na stanovnike Kipra. Međutim, prerastenjem pre 3000 godina u grčku naseobinu, smatralo se da mesto moći ne treba seliti, već da treba da deluje na ovom uskom i specifičnom prostoru. Bez obzira na mali broj svetlećih tela, mesto je vrlo jako jer sadrži 18 izuzetno snažnih svetlećih tela, sa velikim paranormalnim moćima. Stoga je prožimanje sa ovih 18 zrelih svetlećih tela moguće samo kod paranormalno visoko razvijenih ljudi.

aphrodite_rock_2  Svetleća tela koja se nalaze na ovom mestu moći su vrlo stara, između 15.000 i 6.000 godina, i predstavljaju znanja starih naroda koja su vrlo specifična i koja, i pored patine, sadrže primere direktnih kontakata ovih ljudi sa duhovnim energijama kosmosa. Ovo mesto moći sadrži čistotu duha, odsustvo gramzivosti, čistu ljubav i želju ljudi za opstankom i razvojem, i ono što je najvažnije, nosi klice ili puteve lakog kontakta sa spiritualnim energijama.

Iznad mesta moći nalazi se tanak oblačić, ograničenih dimenzija, koji sadrži iseljujuće energija koje povećavaju plodnost ljudi i pre svega deluju na organska oboljenja. Polje je takođe razvojno i smirujuće. Posetioci koji budu boravili barem dva sata na ovom mestu moći, koje obuhvata prostor u obliku polukruga sve do iza male gostionice, poneće sa sobom lakoću, prijatnost, obnavljanje organizma i akriviranje rasplodnih funkcija.

Pogledajte slike sa mojih putovanja i obilazaka  MESTA MOĆI

na ALBUMU  Sa putovanja u dostizanju više mudrosti

Mima Miković

telefon: 061 63 43 143           ili     pišite :   info@fengshuisrbija.com

 

MESTA MOĆI na Planeti ZEMLJI

MESTA MOĆI na Planeti ZEMLJI

Šta su Mesta moći

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu. Tek tada sam shvatala moje konstantno vraćanje ( sedam godina) na daleki Istok, ili odlazak u Meksiko više puta. O Crkvi- Westminster Abbey u Londonu i njenoj moći da ne pominjem. Obišla sam sva mesta moći po Evropi. Ostalo je par zemalja na zapadu i istoku, ali ima vremena.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored.

———————————————————————————————-

Pre oko 138.000 godina, dakle 5000 godina posle spajanja iskri svetlećih tela sa aurama praistorijskih ljudi, uspelo je da sazri tridesetak svetlećih tela, što je dovoljan broj za formiranje Mesta moći. Ova zrela svetleća tela su se sakupila iznad trga koji se nalazio između koliba u seocetu paistorijskih ljudi koji su im se učinili najperspektivnijim. To je bilo na mestu koje se danas zove Džajpur (grad u Indiji od 2 miliona stanovnika udaljen 250 km južno od Nju Delhija). Tako je nastalo prvo Mesto moći koje se održalo do danas.

Sadržaj Mesta moći su zrela Svetleća tela koja lebde u vazduhu na nekoliko stotina metara visine, okupljena u grozdu, neprekidno se krećući. Ima ih od tridesetak pa do 772 koliko sadrži najmoćnije mesto moći na zemlji – Džajpur. Snaga Mesta moći uglavnom zavisi od broja zrelih Svetlećih tela i od civilizacije od koje potiču.

 

Sa putovanja u dostizanju više mudrosti:Singapur, Hong Kong,Kuala Lumpur, Tajland, Mexico-VIDEO

Sadržaj mesta moći

Za razliku od velikog broja energetskih mesta na Zemlji, koja na neki način pozitivno deluju na čoveka, Mesta moći predstavljaju posebne energetske tvorevine koja pored raznih energetskih delovanja sadrže i zrela Svetleća tela i tri osnovna energetska polja svih Mesta moći – Svetlost, Prisustvo Stvaraoca i Mir. Iz tih razloga ne treba mešati pojam Mesta moći sa mnoštvom drugih energetski jakih mesta. Za razliku od drugih energetskih mesta, Mesta moći na celoj Zemlji danas ima svega oko 90.

Nastanak i razvoj

Mesta moći  počinju da se stvaraju tako što se određena grupa zrelih svetlećih tela usmeri na određeno mesto gde treba da započne sa svojim delovanjem. To su po pravilu mesta hramova ili zbora civilizacija ili naroda koji su odskoro došli na to područje. Izbor svetlećih tela koja će biti poslata na određeno mesto vrši se sa raznih mesta moći, pre svega, od svetlećih tela koja su u poslednje vreme sazrela. Minimalan broj svetlećih tela koja mogu da aktiviraju nastanak mesta moći je 16. Tokom vremena, obično iz naroda u čijoj blizini je formirano mesto moći, sazrevaju nova svetleća tela koja ostaju na mestu moći vezanom za taj narod i tako povećavaju broj zrelih svetlećih tela na mestu moći.

Pri formiranju mesta moći, mogućnosti zrelih svetlećih tela da deluju u relativno malom broju, obično ispod 20, dosta su skromne. Ona u startu formiraju energetsko polje koje će stvarati prijatan i osvežavajući doživljaj, čije će delovanje blago isceljivati i aktivirati kreativnost osoba koje se u njemu nalaze. Postepeno, zrela svetleća tela aktiviraju jednu po jednu funkciju predviđenu za mesto moći. Tako aktivirane funkcije ostaju u začetku ili slabo razvijene sve dok broj svetlećih tela ne pređe 34. Tada je njihova snaga dovoljna da se sve funkcije mesta moći aktiviraju u potpunosti. U tom slučaju dolazi do formiranja nekoliko energetskih polja, kao što su:

  • polje za stabilizaciju zemljine kore
  • polje za zaštitu Zemljine atmosfere
  • energetsko polje kojim se deluje na okolna naselja
  • ostala polja koja postoje na svakom mestu moći

Ova polja imaju u početku minimalan intenzitet koji je u skladu sa brojem svetlećih tela. Kako njihov broj raste, dolazi do intenziviranja moći svih polja istovremeno. Međutim, način funkcionisanja mesta moći se ne menja samo kontinualno, već postoje određene faze u razvoju mesta moći koje se međusobno razlikuju.

Opisani razvoj svih polja koja mesta moći sadrže predstavlja prvu fazu, koja traje dok broj zrelih svetlećih tela ne poraste od 34 do 80.

Druga faza se odnosi na broj svetlećih tela od 80 do 300. Takva mesta moći su osposobljena da po potrebi izdvajaju određeni broj svetlećih tela koja bi formirala nova mesta moći na nekom drugom mestu. Ova pojava je dosta retka i predstavlja samo mogućnost koja je mali broj puta iskorišćena.

Kada broj svetlećih tela pređe 300, mesto moći je toliko snažno da može izdvajati svetleća tela za druga mesta moći, kao i uticati na stvaranje i jačanje određenih polja na drugim slabijim mestima moći. Ova saradnja je dosta ograničena specifičnim znanjima svetlećih tela, pa je pomoć izvodljiva samo u onim sferama u kojima su znanja ili civilizacijske karakteristike podjednake.

Sva mesta moći imaju iste opšte funkcije, ali postoje i ona mesta moći koja imaju veći broj funkcija od osnovnih. Isto tako, intenzitet funkcija i njihova moć zavise, najvećim delom, od broja svetlećih tela na tom mestu moći – što ih je više, to je moć i intenzitet veći. U većini slučajeva, dodatna delovanja izvan osnovnih takođe se javljaju kod mesta moći sa najvećim brojem svetlećih tela.

Mesto moći-Zid plača, Jerusalim

Specifičnosti nekih Mesta moći

Određena Mesta moći sadrže neke elemente koja ostala nemaju. Te specifičnosti možemo podeliti u tri grupe:

  1. Nekoliko mesta moći ima određeni energetski zrak koji neprekidno izbija iz zemlje. Zrak se sastoji iz sive bioenergije i služio je za lečenje tako što bi sveštenici u njega stavljali bolesnika, pri čemu bi se on za nekoliko minuta napunio nedostajućom sivom bioenergijom.
  2. Nekoliko mesta moći u Indiji i Japanu, poseduju «energetsko oko», malo polje prečnika 5 do 10 metara. Osobe koje borave u ovom polju dva puta nedeljno po pola sata, tokom nekoliko meseci, doživeće Isceljenje od blažih i poboljšanje kod srednjih i težih bolesti. Isceljenje je posledica nadoknađivanja nedostajuće sive bioenergije i uklanjanja manjih naslaga želea.
  3. Neka mesta moći imaju izvore štetne energije u obliku zraka ili polja. Njihovo delovanje se može privremeno aktivirati, ali za dugotrajnije i razornije delovanje ne mogu se pokrenuti ljudskim aktivnostima. Njima upravljaju zrela svetleća tela mesta moći, a ona su u današnje vreme pod snažnim uticajem energetskog oblaka, koji je potpuno zabranio primenu ovih štetnih zraka.

Ova polja su ponekad stvarana i hiljadama godina, dopunjavajući se i usavršavajući, usklađujući sa zahtevima novog vremena sadržaj i pravac svog delovanja. Na svakom mestu moći postoji bar jedno energetsko polje stvoreno da pomaže ljudima koji dođu u posetu, ali je njihov broj obično od 3 do 5, a na velikim mestima moći postoji i preko 10 polja.

Žrtvenik ispred hrama lutaka (Dzibilchaltun) iz koga izbija uspavljujući zrak

Postojala su i polja koja su mogla da uspavaju neprijatelja, i ona, doduše vrlo retko, koja su u stanju da ubiju svakog ko kroči u njihov delokrug dejstva. Na sreću, sva uspavljujuća polja i polja ubice, bila su uključivana samo po potrebi, i danas ne postoji nijedno ovakvo polje na mestima moći koje je stalno aktivno, a koje bi moglo da na većem prostoru dovede do štetnih dejstava. Izuzetak čine samo mesta žrtvenika kod većeg broja mesta moći koja neprekidno emituju zrak koji uspavljuje ili vrši anesteziju, čije delovanje postoji i danas.

Sveštenici su na mestima moći, u momentu napada osvajačkih hordi, uspevali molbom zrelim svetlećim telima, iako u najvećem broju slučajeva nisu bili svesni o kakvim se energijama radi, da aktiviraju ova polja kako bi zaštitili hram od napadača. Po prestanku opasnosti polja su se automatski gasila. Ova zaštitna polja, dakle, nisu bila pod komandom sveštenika, već zrelih svetlećih tela na mestu moći, koja su ih samo na opravdanu molbu privremeno aktivirala.

 

 

———————————————————-

Za vas pripremila: Mima Mikovic, inostrano certifikovani  i akreditovani Feng Shui   konsultant i Kristaloterapeut i licencirani instruktor predavač kod sertifikat-mima[1]

Inostrani  Certifikat USUI TEATE  i  TRADITIONAL JAPANESE  REIKI by  DAVE KING.    Life  Style Coach  tel:061 6343143 ili 0616343142   Twitter  @fengshuisrbija  [subscribe2]

 

 

Ljudi sa Marsa- dokaz da su ziveli-VIDEO

Ljudi sa Marsa- dokaz da su ziveli-VIDEO

U poslednje vreme, zahvaljujući brzom širenju informacija preko interneta, pojačalo se interesovanje za Kosmos, Mlečni put (naša galaksija) i ostale planete u Sunčevom sistemu. Pogledajte ovde promene na Planeti Zemlji VIDEO do 2012.

A dole pogledajte od 2013.

Promene na Planeti i ljudima posle 2012, dakle od 2013. godine

Nema više potrebe očekivati vesti na televiziji da bi čuli ovakve fascinantne, pa i očekivajuće informacije iz Kosmosa.
Nismo sami!
Na Marsu su živeli ljudi!
 
                Među stenama, lovci na vanzemaljce prepoznali ljudski prst
Izvor:

kurir-info.rs“Britanac, pripadnik grupe „Obelodanjivanje vanzemaljaca“, na slikama „Kjuriositija“, snimljenim na Crvenoj planeti, uočio ljudski prst, sandalu i čudno stvorenje koje se smeje

NJUJORK – Neobični pronalasci.

Robot „Kjuriositi“, kojeg je NASA poslala na Mars da bi ispitao njegovu površinu i postojanje nekog oblika života, otkrio je ostatak ljudskog prsta, sandalu i neobičnu životinju koja izgleda kao da se osmehuje. To je na fotografijama i video-snimcima, koje je mašina poslala neposredno nakon što je krenula na svoju prvu vožnju po Marsu, uočio pripadnik grupe „Obelodanjivanje vanzemaljaca“ iz Britanije.

mars-marsovac-zivot-ljudi-sandala-grupa-obelodanjivanje-vanzemaljaca-robot-1346099133-202306

Čovek koji se internetu potpisuje kao Stiven Hanard ADGUK (StephenHannardADGUK) uveren je da su na Marsu nekad živeli ljudi.

– Na „Kjuriositijevim“ snimcima se vidi ljudski prst, objekat u obliku kupole, cipela ili sandala i neobično biće. Da li su te anomalije realne, samo trik ili odsjaj nečeg drugog, na vama je da prosudite – napisao je Stiven ispod video-snimka postavljenog na sajt Jutjub.

Pored neobičnih predmeta na snimku, on je primetio i nekoliko svetlećih objekata koji su leteli nebom iznad Marsa i posle nekoliko trenutaka se izgubili iz kadra.

Ipak, eksperti za fotografije i video-zapise tvrde da su neobični predmeti samo proizvod malih grešaka koje su nastale na snimcima.

– Siguran sam da su to samo mrtvi pikseli na fotografijama. Sve CCD kamere, poput one koju ima „Kjuriositi“, prave takve greške. To je posebno očigledno u Marsovoj atmosferi, koja je bezlična, pa te greške više dolaze do izražaja – rekao je Mark D’Antonio, video-analitičar iz Mutjual UFO netvorka.

Otkad je „Kjuriositi“ sleteo na površinu Marsa, 6. avgusta, NASA nije izdala nikakvo saopštenje da je na toj planeti primećen neki oblik života ili predmet koji bi ukazivao na to da je čovek nekad tamo bio prisutan.

Međutim, cela misija je smišljena da bi dokazala da je na Crvenoj planeti nekad bilo vode, samim tim i života. Mnogi veruju da je „Kjuriositi“ već našao dokaze da je život tamo postojao, ali da se oni još kriju od očiju javnosti.

MarsovacMarsovac Sandala

Laserom razbio stenu

„Kjuriositi“ je pre nekoliko dana prvi put uspešno iskoristio svoj snažni laser, dizajniran za analizu mineralnog sadržaja stena na Marsu, i razbio veliki kamen za svega 10 sekundi.

Pored toga, inženjeri iz NASA počeli su s pripremama za „Kjuriositijevu“ narednu fazu u kojoj će robot prvi put početi da koristi i svoju ruku. On će njome ispitivati uzorke tla s Marsa. Robotska ruka, pored bušilice, ima i manju kameru, spektrometar, kašičicu i mehanizam za mrvljenje i prosejavanje delova stena, koje će „Kjuriositi“ čuvati.”

Autor teksta: Mima MikovicSertifikovani kristaloterapeut by IPHM

  info@fengshuisrbija.com  ili             na  telefon: 061 63 43 143 i    061 63 43 142

www.fengshuisrbija.com      FejsBuk strana

 Ovde kliknite za  Pinterest     @fengshuisrbija[subscribe2]