Mesto moći-Afroditina plaža,Kipar

by | Sep 6, 2012 | Blog, Home, Putovanja | 0 comments

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored. Objašnjenja o Mestima moći pročitajte   OVDE

Mesto moći Afroditina plaža- Afrodita rock

Izvor:Stranica- Ljubiša Stojanović

  Mesto moći Afroditina plaža je nastalo u periodu vrhunskog procvata i razvoja Kipra, pre 6 hiljada godina, kada je nekoliko stotina godina od početka naseljavanja naroda iz Mesopotamije, Kipar doživeo svoje zlatno doba.

Tada je jedan deo svetlećih tela koja su morala napustiti svoja Mesta moći zbog velikih seoba naroda posle potopa, našla svoje pogodno tle, upravo na ovom mestu gde se sada nalazi Afroditina plaža. Tu su, malo dalje od glavnog grada koji je bio probližno na prostoru zapadnog dela Limasola, sazidali hram koji je 2000 godina bio mesto okupljanja svih stanovnika Kipra.

Samo ime i pojam Afrodite potiče iz grčkog perioda Kipra i govori o isceljujućim mogućnostima u smislu reproduktivnih sposobnosti, a u skladu sa grčkom religijom koja je određenim osobinama ili pojavama davala božansko obeležje. Mada je hram uvek postojao nešto iznad, na kopnu, ritual kupanja u ovoj vodi privlačio je najveći broj ljudi, pa su se zrela svetleća tela od samog početka stacionirala duž obale.

MESTA MOĆI na Planeti ZEMLJI

Trideset zrelih svetlećih tela, koja su našla pravo mesto za svoje delovanja, neprekidno su radila sve do današnjeg dana. U međuvremenu, jedan stanovnik Kipra se prosvetlio, svetleća tela su mu sazrela, i od tada, od pre 5500 godina, ovo mesto sadrži 32 zrela svetleća tela. Mesto moći se nije razvijalo jer je teritorija Kipra, za prilike starog sveta, bila izuzetno udaljena od drugih ljudskih naseobina, pa je ono bilo usmereno isključivo na stanovnike Kipra. Međutim, prerastenjem pre 3000 godina u grčku naseobinu, smatralo se da mesto moći ne treba seliti, već da treba da deluje na ovom uskom i specifičnom prostoru. Bez obzira na mali broj svetlećih tela, mesto je vrlo jako jer sadrži 18 izuzetno snažnih svetlećih tela, sa velikim paranormalnim moćima. Stoga je prožimanje sa ovih 18 zrelih svetlećih tela moguće samo kod paranormalno visoko razvijenih ljudi.

Mesto moći-Zid plača, Jerusalim

Svetleća tela koja se nalaze na ovom mestu moći su vrlo stara, između 15.000 i 6.000 godina, i predstavljaju znanja starih naroda koja su vrlo specifična i koja, i pored patine, sadrže primere direktnih kontakata ovih ljudi sa duhovnim energijama kosmosa. Ovo mesto moći sadrži čistotu duha, odsustvo gramzivosti, čistu ljubav i želju ljudi za opstankom i razvojem, i ono što je najvažnije, nosi klice ili puteve lakog kontakta sa spiritualnim energijama.

Iznad mesta moći nalazi se tanak oblačić, ograničenih dimenzija, koji sadrži iseljujuće energija koje povećavaju plodnost ljudi i pre svega deluju na organska oboljenja. Polje je takođe razvojno i smirujuće. Posetioci koji budu boravili barem dva sata na ovom mestu moći, koje obuhvata prostor u obliku polukruga sve do iza male gostionice, poneće sa sobom lakoću, prijatnost, obnavljanje organizma i akriviranje rasplodnih funkcija.

Pogledajte slike sa mojih putovanja i obilazaka  MESTA MOĆI,na ALBUMU  Sa putovanja u dostizanju više mudrosti

Za vas priredil:Mima Miković

telefon: 061 63 43 143           ili     pišite :   info@fengshuisrbija.com

[paypal_donation_button]

Podelite ovaj tekst: 

Za knjigu, kliknite ovde

poručite ovde knjigu

Za E-book kliknite ovde

Mima Miković

  • inostrano sertifikovani i akreditovani Feng Shui konsultant
  • licencirani instruktor predavač kod IPHM
  • Sertifikat USUI TEATE & TRADITIONAL JAPANESE REIKI
  • Style advisor @ CatyLine
  • Autor knjige "Feng Šui: Kineska mudrost i balkanska tradicija"

ZAKAŽITE KONSULTACIJU: Info@fengshuisrbija.com  +381616343143

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dopašće vam se još: