Čišćenje stana i misli-space clearing

Čišćenje stana i misli-space clearing

Poznato je da su misli deo našeg bitisanja, a one su kao deo stana. Stan i prolećno čišćenje je važno, jer ste do sada to uvek radili i poznato vam je. A čišćenje kompjutera i telefona je deo takođe raspremanja od blokiranih i zaostalih stvari koje vam ne daju napred da idete. Pa onda je jasno da su misli najjače i zato i postoji ova izreka:Kakve su nam misli takva su nam dela 🙂 (more…)

Tibetanske posude za stan i telo

Tibetanske posude za stan i telo

Tibetanske posude se koriste za ličnu relaksaciju, meditaciju, otvaranje čakri…ali i za feng shui čišćenje prostora, podizanje zdrave chi (či) u prostoru. Pored njihove tradicionalne upotrebe za meditaciju, tibetanske posude se koriste za duboku relaksaciju, smanjenje stresaholističko lečenje (alternativna i kvantna medicina) reiki, balansiranje čakri, space clearing p feng shui ili pročišćavanje prostora.   (more…)