Trenutna dešavanja na planeti-zemljotresi i sunčani talasi

Šta se trenutno dešava Do sada sam vam pisala više puta da se feng shui bavi odnosom kosmičke energije zvane chi   (yang chi), energije planete zemlje (yin chi ) i svih na planeti živih i bića. Ta veza se zasniva kroz planetarnu korelaciju svih takozvanih Hortmanovih čvorova, pa  ley line ili linija koje možete zamisliti kao geografsku širinu. Kinezi ih zovu dragon line ili zmajeve linije. To su veze koje su na pooseban način povezane oko planete i to se koristi za pojačavanje dejstva nekih stvari. Ako želimo dobro, onda se na tim mestima postavljaju kamenovi, spomenici ili bilo šta da prenese širo planete (geomantija). Isto se radi i za loše ili zle postupke. Kao što već znate, niti jedna kuća, spomenici ili piramida nije bez veze postavljena na tim mestima. Vodene linije ili tokovi se zovu u feng shui tiger line ili tigrove linije. Pogledajte šta su mesta moći                  sajt sa koga je ova slika je http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7 Da nastvimo oko pojašnjenja slike šumanove rezonance. Ako pogledate sliku, prvo uočavate dva velika krsta levo i desno, u noći između 4-5 marta i desno, prethodna noć 5-6 mart. Zatim vidite donje linije vodoravne to je … Continue reading Trenutna dešavanja na planeti-zemljotresi i sunčani talasi