Trenutna dešavanja na planeti-zemljotresi i sunčani talasi

Šta se trenutno dešava Do sada sam vam pisala više puta da se feng shui bavi odnosom kosmičke energije zvane chi   (yang chi), energije planete zemlje (yin chi ) i svih na planeti živih i bića. Ta veza se zasniva kroz planetarnu korelaciju svih takozvanih Hortmanovih čvorova, pa  ley line ili linija koje možete zamisliti kao … Continue reading Trenutna dešavanja na planeti-zemljotresi i sunčani talasi