Klasični feng shui simboli-VIDEO

Klasični feng shui simboli-VIDEO

Feng shui lekovi u feng shui prodavnicama na Dalekom istoku.

Objasnjenja su na engleskom.

Srecni Buda za novac i bogatstvo

kineski novčići

Pi Yao lavovi- Zastita protiv Velikog Vojvode

Fuk Luk Sua mudraci 

Za vas pripremila: Mima Mikovic, inostrano certifikovani  i akreditovani Feng Shui   konsultant i Kristaloterapeut i licencirani instruktor predavač kod sertifikat-mima[1]

Inostrani  Certifikat USUI TEATE  i  TRADITIONAL JAPANESE  REIKI by  DAVE KING.    Life  Style Coach  tel:061 6343143 ili 0616343142

[subscribe2]

 

 

Mesto moći-Afroditina plaža,Kipar

Mesto moći-Afroditina plaža,Kipar

Mesto moći Afroditina plaža- Afrodita rock

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored. Objašnjenja o Mestima moći pročitajte   OVDE

Izvor:seminar.rs

Afroditina Plaža  Mesto moći Afroditina plaža je nastalo u periodu vrhunskog procvata i razvoja Kipra, pre 6 hiljada godina, kada je nekoliko stotina godina od početka naseljavanja naroda iz Mesopotamije, Kipar doživeo svoje zlatno doba.

Tada je jedan deo svetlećih tela koja su morala napustiti svoja Mesta moći zbog velikih seoba naroda posle potopa, našla svoje pogodno tle, upravo na ovom mestu gde se sada nalazi Afroditina plaža. Tu su, malo dalje od glavnog grada koji je bio probližno na prostoru zapadnog dela Limasola, sazidali hram koji je 2000 godina bio mesto okupljanja svih stanovnika Kipra.

Samo ime i pojam Afrodite potiče iz grčkog perioda Kipra i govori o isceljujućim mogućnostima u smislu reproduktivnih sposobnosti, a u skladu sa grčkom religijom koja je određenim osobinama ili pojavama davala božansko obeležje. Mada je hram uvek postojao nešto iznad, na kopnu, ritual kupanja u ovoj vodi privlačio je najveći broj ljudi, pa su se zrela svetleća tela od samog početka stacionirala duž obale.

aphrodite_rock_1  Trideset zrelih svetlećih tela, koja su našla pravo mesto za svoje delovanja, neprekidno su radila sve do današnjeg dana. U međuvremenu, jedan stanovnik Kipra se prosvetlio, svetleća tela su mu sazrela, i od tada, od pre 5500 godina, ovo mesto sadrži 32 zrela svetleća tela. Mesto moći se nije razvijalo jer je teritorija Kipra, za prilike starog sveta, bila izuzetno udaljena od drugih ljudskih naseobina, pa je ono bilo usmereno isključivo na stanovnike Kipra. Međutim, prerastenjem pre 3000 godina u grčku naseobinu, smatralo se da mesto moći ne treba seliti, već da treba da deluje na ovom uskom i specifičnom prostoru. Bez obzira na mali broj svetlećih tela, mesto je vrlo jako jer sadrži 18 izuzetno snažnih svetlećih tela, sa velikim paranormalnim moćima. Stoga je prožimanje sa ovih 18 zrelih svetlećih tela moguće samo kod paranormalno visoko razvijenih ljudi.

aphrodite_rock_2  Svetleća tela koja se nalaze na ovom mestu moći su vrlo stara, između 15.000 i 6.000 godina, i predstavljaju znanja starih naroda koja su vrlo specifična i koja, i pored patine, sadrže primere direktnih kontakata ovih ljudi sa duhovnim energijama kosmosa. Ovo mesto moći sadrži čistotu duha, odsustvo gramzivosti, čistu ljubav i želju ljudi za opstankom i razvojem, i ono što je najvažnije, nosi klice ili puteve lakog kontakta sa spiritualnim energijama.

Iznad mesta moći nalazi se tanak oblačić, ograničenih dimenzija, koji sadrži iseljujuće energija koje povećavaju plodnost ljudi i pre svega deluju na organska oboljenja. Polje je takođe razvojno i smirujuće. Posetioci koji budu boravili barem dva sata na ovom mestu moći, koje obuhvata prostor u obliku polukruga sve do iza male gostionice, poneće sa sobom lakoću, prijatnost, obnavljanje organizma i akriviranje rasplodnih funkcija.

Pogledajte slike sa mojih putovanja i obilazaka  MESTA MOĆI

na ALBUMU  Sa putovanja u dostizanju više mudrosti

Mima Miković

telefon: 061 63 43 143           ili     pišite :   info@fengshuisrbija.com

 

MESTA MOĆI na Planeti ZEMLJI

MESTA MOĆI na Planeti ZEMLJI

Šta su Mesta moći

Ovaj tekst je iz knjige Ljubiše Stojanovića, “Mesta moći” koju sam pročitala davne 1999. godine i koja mi je pomogla da se uputim ponovo na još neka mesta po svetu. Tek tada sam shvatala moje konstantno vraćanje ( sedam godina) na daleki Istok, ili odlazak u Meksiko više puta. O Crkvi- Westminster Abbey u Londonu i njenoj moći da ne pominjem. Obišla sam sva mesta moći po Evropi. Ostalo je par zemalja na zapadu i istoku, ali ima vremena.

Jednom biti, kako Ljubiša piše, a ne obratiti se svetlećim telima, kao da ste samo prošli pored.

———————————————————————————————-

Pre oko 138.000 godina, dakle 5000 godina posle spajanja iskri svetlećih tela sa aurama praistorijskih ljudi, uspelo je da sazri tridesetak svetlećih tela, što je dovoljan broj za formiranje Mesta moći. Ova zrela svetleća tela su se sakupila iznad trga koji se nalazio između koliba u seocetu paistorijskih ljudi koji su im se učinili najperspektivnijim. To je bilo na mestu koje se danas zove Džajpur (grad u Indiji od 2 miliona stanovnika udaljen 250 km južno od Nju Delhija). Tako je nastalo prvo Mesto moći koje se održalo do danas.

Sadržaj Mesta moći su zrela Svetleća tela koja lebde u vazduhu na nekoliko stotina metara visine, okupljena u grozdu, neprekidno se krećući. Ima ih od tridesetak pa do 772 koliko sadrži najmoćnije mesto moći na zemlji – Džajpur. Snaga Mesta moći uglavnom zavisi od broja zrelih Svetlećih tela i od civilizacije od koje potiču.

 

Sa putovanja u dostizanju više mudrosti:Singapur, Hong Kong,Kuala Lumpur, Tajland, Mexico-VIDEO

Sadržaj mesta moći

Za razliku od velikog broja energetskih mesta na Zemlji, koja na neki način pozitivno deluju na čoveka, Mesta moći predstavljaju posebne energetske tvorevine koja pored raznih energetskih delovanja sadrže i zrela Svetleća tela i tri osnovna energetska polja svih Mesta moći – Svetlost, Prisustvo Stvaraoca i Mir. Iz tih razloga ne treba mešati pojam Mesta moći sa mnoštvom drugih energetski jakih mesta. Za razliku od drugih energetskih mesta, Mesta moći na celoj Zemlji danas ima svega oko 90.

Nastanak i razvoj

Mesta moći  počinju da se stvaraju tako što se određena grupa zrelih svetlećih tela usmeri na određeno mesto gde treba da započne sa svojim delovanjem. To su po pravilu mesta hramova ili zbora civilizacija ili naroda koji su odskoro došli na to područje. Izbor svetlećih tela koja će biti poslata na određeno mesto vrši se sa raznih mesta moći, pre svega, od svetlećih tela koja su u poslednje vreme sazrela. Minimalan broj svetlećih tela koja mogu da aktiviraju nastanak mesta moći je 16. Tokom vremena, obično iz naroda u čijoj blizini je formirano mesto moći, sazrevaju nova svetleća tela koja ostaju na mestu moći vezanom za taj narod i tako povećavaju broj zrelih svetlećih tela na mestu moći.

Pri formiranju mesta moći, mogućnosti zrelih svetlećih tela da deluju u relativno malom broju, obično ispod 20, dosta su skromne. Ona u startu formiraju energetsko polje koje će stvarati prijatan i osvežavajući doživljaj, čije će delovanje blago isceljivati i aktivirati kreativnost osoba koje se u njemu nalaze. Postepeno, zrela svetleća tela aktiviraju jednu po jednu funkciju predviđenu za mesto moći. Tako aktivirane funkcije ostaju u začetku ili slabo razvijene sve dok broj svetlećih tela ne pređe 34. Tada je njihova snaga dovoljna da se sve funkcije mesta moći aktiviraju u potpunosti. U tom slučaju dolazi do formiranja nekoliko energetskih polja, kao što su:

  • polje za stabilizaciju zemljine kore
  • polje za zaštitu Zemljine atmosfere
  • energetsko polje kojim se deluje na okolna naselja
  • ostala polja koja postoje na svakom mestu moći

Ova polja imaju u početku minimalan intenzitet koji je u skladu sa brojem svetlećih tela. Kako njihov broj raste, dolazi do intenziviranja moći svih polja istovremeno. Međutim, način funkcionisanja mesta moći se ne menja samo kontinualno, već postoje određene faze u razvoju mesta moći koje se međusobno razlikuju.

Opisani razvoj svih polja koja mesta moći sadrže predstavlja prvu fazu, koja traje dok broj zrelih svetlećih tela ne poraste od 34 do 80.

Druga faza se odnosi na broj svetlećih tela od 80 do 300. Takva mesta moći su osposobljena da po potrebi izdvajaju određeni broj svetlećih tela koja bi formirala nova mesta moći na nekom drugom mestu. Ova pojava je dosta retka i predstavlja samo mogućnost koja je mali broj puta iskorišćena.

Kada broj svetlećih tela pređe 300, mesto moći je toliko snažno da može izdvajati svetleća tela za druga mesta moći, kao i uticati na stvaranje i jačanje određenih polja na drugim slabijim mestima moći. Ova saradnja je dosta ograničena specifičnim znanjima svetlećih tela, pa je pomoć izvodljiva samo u onim sferama u kojima su znanja ili civilizacijske karakteristike podjednake.

Sva mesta moći imaju iste opšte funkcije, ali postoje i ona mesta moći koja imaju veći broj funkcija od osnovnih. Isto tako, intenzitet funkcija i njihova moć zavise, najvećim delom, od broja svetlećih tela na tom mestu moći – što ih je više, to je moć i intenzitet veći. U većini slučajeva, dodatna delovanja izvan osnovnih takođe se javljaju kod mesta moći sa najvećim brojem svetlećih tela.

Mesto moći-Zid plača, Jerusalim

Specifičnosti nekih Mesta moći

Određena Mesta moći sadrže neke elemente koja ostala nemaju. Te specifičnosti možemo podeliti u tri grupe:

  1. Nekoliko mesta moći ima određeni energetski zrak koji neprekidno izbija iz zemlje. Zrak se sastoji iz sive bioenergije i služio je za lečenje tako što bi sveštenici u njega stavljali bolesnika, pri čemu bi se on za nekoliko minuta napunio nedostajućom sivom bioenergijom.
  2. Nekoliko mesta moći u Indiji i Japanu, poseduju «energetsko oko», malo polje prečnika 5 do 10 metara. Osobe koje borave u ovom polju dva puta nedeljno po pola sata, tokom nekoliko meseci, doživeće Isceljenje od blažih i poboljšanje kod srednjih i težih bolesti. Isceljenje je posledica nadoknađivanja nedostajuće sive bioenergije i uklanjanja manjih naslaga želea.
  3. Neka mesta moći imaju izvore štetne energije u obliku zraka ili polja. Njihovo delovanje se može privremeno aktivirati, ali za dugotrajnije i razornije delovanje ne mogu se pokrenuti ljudskim aktivnostima. Njima upravljaju zrela svetleća tela mesta moći, a ona su u današnje vreme pod snažnim uticajem energetskog oblaka, koji je potpuno zabranio primenu ovih štetnih zraka.

Ova polja su ponekad stvarana i hiljadama godina, dopunjavajući se i usavršavajući, usklađujući sa zahtevima novog vremena sadržaj i pravac svog delovanja. Na svakom mestu moći postoji bar jedno energetsko polje stvoreno da pomaže ljudima koji dođu u posetu, ali je njihov broj obično od 3 do 5, a na velikim mestima moći postoji i preko 10 polja.

Žrtvenik ispred hrama lutaka (Dzibilchaltun) iz koga izbija uspavljujući zrak

Postojala su i polja koja su mogla da uspavaju neprijatelja, i ona, doduše vrlo retko, koja su u stanju da ubiju svakog ko kroči u njihov delokrug dejstva. Na sreću, sva uspavljujuća polja i polja ubice, bila su uključivana samo po potrebi, i danas ne postoji nijedno ovakvo polje na mestima moći koje je stalno aktivno, a koje bi moglo da na većem prostoru dovede do štetnih dejstava. Izuzetak čine samo mesta žrtvenika kod većeg broja mesta moći koja neprekidno emituju zrak koji uspavljuje ili vrši anesteziju, čije delovanje postoji i danas.

Sveštenici su na mestima moći, u momentu napada osvajačkih hordi, uspevali molbom zrelim svetlećim telima, iako u najvećem broju slučajeva nisu bili svesni o kakvim se energijama radi, da aktiviraju ova polja kako bi zaštitili hram od napadača. Po prestanku opasnosti polja su se automatski gasila. Ova zaštitna polja, dakle, nisu bila pod komandom sveštenika, već zrelih svetlećih tela na mestu moći, koja su ih samo na opravdanu molbu privremeno aktivirala.

 

 

———————————————————-

Za vas pripremila: Mima Mikovic, inostrano certifikovani  i akreditovani Feng Shui   konsultant i Kristaloterapeut i licencirani instruktor predavač kod sertifikat-mima[1]

Inostrani  Certifikat USUI TEATE  i  TRADITIONAL JAPANESE  REIKI by  DAVE KING.    Life  Style Coach  tel:061 6343143 ili 0616343142   Twitter  @fengshuisrbija  [subscribe2]

 

 

NEKER OSTRVO-Ričarda Brensona-Raj i za Feng shui

NEKER OSTRVO-Ričarda Brensona-Raj i za Feng shui

Morala sam da prenesem ovaj divan tekst jer ima veze sa FENG SHUI.

10

“Necker Island je dom Sir Richard Branson-a i omiljeno utočište za odmor od buke i posla.

On je  kupio ostrvo 1978 god. Otvoreno je kao luksuzno mesto za odmor i povlačenje od gužve. Dostupan za privatni najam od 1984.
Necker Island je sada deo VIRGIN Limited Edition, čiji je vlasnik takodje, Richard Branson. Prima od 16-28 gostiju.

15

Ima šest predivnih Bali kuća ( način gradjenja).  Sedam dana za par košta 28.895 dolara.

Takozvana Temple House ili Hram kuća koja pripada vlasniku.

S obzirom da on provede samo jedan mesec na ostrvu, u ostalih 11 je kuća slobodna za iznajmiljivanje.

Za istu dužinu ostanka jednog para treba odvojiti  35.000 dolara.

Obratite pažnju na način gradnje kuća i ostalih “sitnica” za ugodjaj. Veoma je prisutan aspekt gradjenja po Feng šui pravilima.

Da bi ste shvatili zašto je tako famozno i veoma interesantno, pogledajte slike.

18

13

17

19

10 12

20

Tekst Izvor: neckerisland.virgin.com

Prenela : Mima Miković www.fengshuisrbija.com link do fejsbuk strane

telefon: 061 63 43 143           ili     pišite : info@fengshuisrbija.com       Twitter:   @fengshuisrbija[subscribe2]