Nova promena šumanove rezonance i ulazak u 5. dimenziju

Nova promena šumanove rezonance i ulazak u 5. dimenziju

  Juče ste bili pospani, umorni i neverovatno smireni. Ko god je bio uznemiren, osećao je neku promenu, ali nije znao šta je. Pa promena se i desila. Pogledajte sliku Šumanove rezonance :stanje…pogledajte sa desne strane u dnu brojeve. Oduzmite 5 sati i...