Šta su kristali, kako ih koristimo u svakodnevnom životu? TV KCN

Šta su kristali, kako ih koristimo u svakodnevnom životu? TV KCN

Naš naučnik, Nikola Tesla  je koristio kristale i drago kamenje u svojim eksperimentima Jedan poznat i najvažniji pronalazak je mikročip za kompjuter gde se koristi kristal kvarc ili silika SiO2. Takodje rubin za pronalazak laserskog zraka. Više o ovome možete...