Dugačka kosa je produžetak nervnog sistema

Dugačka kosa je produžetak nervnog sistema

Dugačka kosa se nosila hiljadama godina i sada i pre i oduvek. Indijanci  smatraju da je kosa izvor snage i moći, i da je njen gubitak znak da je Veliki Duh (Manitu) napustio dotičnog pojedinca. Mit o Samsonu i Dalili, koji je poznat po jačini  i slabosti kada mu je Dalila odsekla kosu, tokom noći.

(more…)