Tibetanske posude za stan i telo

Tibetanske posude za stan i telo

Tibetanske posude se koriste za ličnu relaksaciju, meditaciju, otvaranje čakri…ali i za feng shui čišćenje prostora, podizanje zdrave chi (či) u prostoru. Pored njihove tradicionalne upotrebe za meditaciju, tibetanske posude se koriste za duboku relaksaciju, smanjenje stresaholističko lečenje (alternativna i kvantna medicina) reiki, balansiranje čakri, space clearing p feng shui ili pročišćavanje prostora.   (more…)