Prošlost, sadašnjost i budućnost-postoje istovremeno

Prošlost, sadašnjost i budućnost postoje istovremeno! Ogledala po naučniku Nikolaja Kozirjeva Znam da ste ovo čuli odavno, a možda i sami o tome mislite isto! Neko će se čuditi a možda i u sebi potvrdjivati. Bitno je da se primi što više informacija i onda se analitički čovek sukobi sa svojim predrasudama i pravilima kontrolora … Continue reading Prošlost, sadašnjost i budućnost-postoje istovremeno