Pomeranje frekvencija uzrokuje promene na planeti

Postoji velika veza između vasione i planete zemlje i ljudi, što su bazna učenja o feng shui. Na Zemlji trenutno vladaju 2 jake ženske energije koje su povezali sa energijom Majke božije i energijom Kuan Yin, boginje milosti i saosećanja u feng shui. Inače veoma poznat feng shui simbol koji se koristi u dekoraciji i … Continue reading Pomeranje frekvencija uzrokuje promene na planeti