Da li ste iz plavog talasa-Blue Ray? (video)

Ko su ljudi iz plavog talasa ili blue ray Blue Ray osobe su ultra osetljiva empatična grupa duša poput Indigo koja je došla sa mnogo različitih planeta i svetlih oblasti da bi prosvetlili genetski kod čovečanstva i podigli svest o Bogu na Gaiji (planeta Zemlja). Oni su izgubljeni zraci Radnika Svetlosti.Blue Ray je svesna grupa … Continue reading Da li ste iz plavog talasa-Blue Ray? (video)