Događaj-buđenje svetlosni talas

by | Mar 14, 2018 | Blog, Home | 0 comments

“Šta je ovaj veliki događaj?”

Možda ste čuli za događaj koji je naveden u prolazu, u drugim porukama, blogovima ili knjigama. A za neke od vas, ovo je možda prvi put da ste naišli na ove informacije.

Uvod-Zbog raznih promena koje osećate u poslednje vreme, kao i mojih pisanja o talasu koji dolazi na Planetu, prevela sam i sredila ovaj tekst da shvatite o ovom velikom događaju-buđenju. Ko shvata ili želi da prihvati neke nove dogadjaje na planeti, shvatiće ovaj prevedeni tekst kao moj pokušaj da pojasnim mnogim ljudima koji ne shvataju promene u telu, duši, osećanjima, empatiji ili mržnji, neshvatanju ili neprihvatanju samo materije i bogatstva.

Jer, mnogo se ljudi promenilo, pa je moja obaveza bila da vas uputim i na druge tekstove koji itekako imaju veze sa promenama koje osećate. Što se tiče feng shui (pošto me pitaju kakve veze ima sada ovo sa tvojim feng shui), pa već znate, koji prate moja pisanja i predstavljanja u javnosti, da bez duše, osećaja, nema i materije, koju svi žele-novac  i  život pristojan kakav nam dolikuje.

 

Da ne zaboravite, feng shui je baziran na yin-yang, belo-crno, dan-noć,dobro-zlo. Šta je vladalo poslednjih eona na Planeti, kako kaže ovaj pisac, sada je vreme da malo drugo nešto vlada.

Sananda ~ Događaj je stigao, 10.03.2018. izvor na kraju teksta
Moji najdraži prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom, radošću i ogromnom ljubavlju donosim vam najveće ažuriranje u poslednje vreme. Vreme je za sve (koji su spremni) da se vrate u LjUBAV.

Vi, moji voljeni radnici iz svetlosti, strpljivo čekate ovo dugo vremena. Za veličanstveni, čudesni događaj kao što je ovaj, može se desiti samo u savršeno Božanskom vremenu. Mi, nebeske kompanije, moramo sačekati dok je frekvencija Svetla na planeti Zemlji dovoljno visoka da katalizuje / pokrene događaj i dok svi (koji su na višem nivou odlučili da se usporavaju) je dovoljno spreman.

Svi smo naporno radili na ovom velikom projektu za hiljade Zemaljskih godina; za ono što se osećalo kao eone u vašem linearnom konceptu vremena. Količina visoko razvijenih svetlosnih bića koja učestvuju u ovom velikom avanturističkom broju u trilionima; nalazi se na obe strane područja (fizički i ne-fizički). A vi ste među njima! Vaša predanost, naporna radost, hrabrost, upornost, ogromne pobede nad izazovima koji su “naizgled nemogući za prevazilaženje” i sva iskustva u kojima ste prošli u dosadašnjim i prošlim životima, doveli su vas do ove tačke. Oni su vas spremili.

I sada je SAD da biste svi dobili nagrade!

Ova poruka je dizajnirana da vam omogući jasan, jednostavan za razumevanje i detaljno razumevanje dolazećeg “Velikog događaja”.

Počnimo sa sledećim pitanjem: “Šta je ovaj veliki događaj?” Možda ste čuli za događaj koji je naveden u prolazu, u drugim porukama, blogovima ili knjigama. A za neke od vas, ovo je možda prvi put da ste naišli na ove informacije.

Jednostavno rečeno, Događaj je jedinstvena, kosmička, potpuno vidljiva, eksplozija planetarne veličine božanske svetlosti (Divine Light) i  ljubavi na zemlji (Love on Earth).

Ovi moćni talasi Božanske Svetlosti i Ljubavi dolaze direktno od Boga / Izvora; kanalizovan kroz Veliko centralno sunce. Oni će proći kroz vašu galaksiju i planetarne sisteme, kako bi stigli i obuhvatili celu Zemlju u JEDNOM momentu i istovremeno dostigli sve koji žive na planeti. Gaja (Planeta Zemlja) i svi njeni stanovnici će moći da vide i osete događaj, a nijedna osoba neće ostati nepromenjena nakon toga.

Šta će se verovatno dešavati tokom događaja?

Tokom Događaja, sve inkarnane duše će osetiti moćan, neosporan talas sledećih osećanja koja se mešaju zajedno: Bezuslovna Ljubav, Božansko Blaženstvo, Potpuno Prihvatanje ko ste, Božanska Milost / Blagoslov i snažna osećanja konačno  da ste kod KUĆE.

Tokom ovog snažnog energetskog talasa, neki od vas će moći da budu svedoci pojavljivanja Uzvišenog Učitelja: lidera / osnivača religija/veroispovesti u koje verujete ili imate blisku duhovnu vezu.

Na primer, ako ste hrišćanin, možda ćete moći videti viziju Gospoda Isusa i moći ćete da razgovarate s njim lično. Ako ste budista, možete videti viziju Siddharte Gautame (Buda) i biti u mogućnosti da imate privatan razgovor s njim. U trenutku ćete moći da prepoznate ko su, uz jako snažne Vibracije Svetlosti i Ljubavi koje emituju i vašom večnom vezom sa dušama ovih visoko razvijenih Svetih Bića.

Čak i nakon što pročitate ono što je gore napisano, biće izazovno za većinu vas da čak zamislite kakav će se događaj osećati, jer još uvek nemate prethodno životno iskustvo kao početnu tačku za upoređivanje sa tim (tokom ovog života).

Međutim, neki od vas koji čitate ovo, su doživeli nešto slično događaju, tokom vaše meditacije / duhovnog buđenja, ali u mnogo manjoj meri. Ako pripadate ovoj drugoj grupi, ono što ste ranije osećali u prošlosti, opet ćete osetiti sva gore navedena osećanja, ali uvećana više od hiljadu puta tokom predstojećeg događaja.

Međutim, ono što će se dogoditi svima nakon događaja, jeste malo komplikovano objasniti.

Svako od vas će opažati i procesuirati događaj drugačije: u zavisnosti od vrste grupe duša kojoj pripadate među 4 različite grupe duša napisane ispod.

Grupa 1 sastoji se od probudjenih duša, naših  svetlosnih radnika; svi vi koji čitate ovo.

Znate i razumete događaj kao da je stvaran. To je sjajan katalizator koji će istovremeno obeležiti početak Nove Gaje- Utopije Zemlje i obeležiti kraj puta (kraj života kao što ste ga ranije poznavali u 3 dimenziji Zemlje). Vi ste se probudili  mnogo ranije od većine čovečanstva iz vrlo važnog razloga: vama su povereni vodiči, putevi i vodiči iz pete dimenzije 5D.

Svi ste se trenirali i pripremali za ovaj trenutak dugo vremena i sada ste potpuno spremni da preuzmete poklon u ruke i budete nastavnici/mentori/treneri zbog čega ste i došli na zemlju. Plan vašeg života; sledeće korake koje treba da preduzmete; uloga koju ćete pretpostaviti nakon ovog Velikog događaja biće vam otkrivena u većoj dubini i jasnosti od strane Vašeg Višeg JA i Vašeg duhovnog tima. Većina vas je odgovorila na  poziv i već započela na neki način ulogu svetloradnika.

Bićete lideri peto-dimenzionalnog načina života i dobićete stalno vođstvo i direktnu pomoć vaše Galaktičke braće i sestara iz mnogih visoko razvijenih, naprednih civilizacija. Uživaćete u lekcijama koje će ove Galaktička bića pružiti da pomognu u planetarnom ozdravljenju Gaije (Planete Zemlje prim.prev.), kao i formiranju Nove Zemlje.

Mnoge nove, peto-dimenzionalne strukture sada su spremne da budu uspostavljene i vaše duhovne sile će biti potpuno probudjene i početi da se brže razvijaju.

Naučićete kako da usavršite svoje misli jer će čovečanstvo uskoro (ne postoji vreme, pa zato izgleda uskoro prim.prev.) biti rasa bića koja pretežno komunicira putem telepatije. Upravljanje vašim mislima je prvi korak u upravljanju umetnošću stvaranja i manifestacije.

A vaša Galaktičke braća i sestre će vam takođe pomoći. I kada vaše lekcije  budu potpune, onda ćete ići u svet da biste to znanje podelili sa drugima, tako da će SVI LJUDI na Planeti Zemlji jednog dana  imati životni doprinos svog Višeg Ja. Svi će postati moćni kreatori i manifestatori. Zemlja će postati planeta koja se sastoji samo od Bića ljubavi koja zaista predstavljaju Jednost i Jedinstvo; majstorskih bića koja su se uzdigla na petu dimenziju.

Grupa 2 sastoji se od neprobudjenih duša, koje su se na višem nivou odlučile da se uzdignu u ovom životu.

Događaj će: pokrenuti ogroman šok, konfuziju i izazvati ih da iniciraju istraživanja o većem razumevanju o tome šta im se tačno dogodilo. Događaj se može povezati sa najjačim pozivom na budjenje (wakeup call) koji su ikada čuli tokom čitavog života; onaj koji se više ne može zanemariti.

Oni će početi (sa osećajem dubokih urgentnosti koje samo oni mogu osećati) da traže i privuku u svoje živote, vođstvo od vas, mojih dragih prijatelja  svetlosnih radnika.

Oni će intuitivno pronaći “savršenog” mentora za one koji poseduju viša znanja potrebna da bi im pomogli da krenu napred na svoj Veliki put Svetlosti. Duhovni razvoj će postati njihov glavni fokus u životu. I s vremenom dok rastu i duhovno sazrevaju, ove duše će se potpuno setiti istine, svojeg Višeg bića i truditi se da u svoj svakodnevni život uključe božansku ljubav.

Grupa 3 se sastoji od neprobudjenih duša koja se nisu odlučile na višem nivou (pre inkarnacije prim.prev.) da se uzdignu (prosvetle prim.prev.) u ovom životu.

I dalje će osećati intenzitet Velikog događaja i takođe doživeti sva osećanja koja dolaze tokom nje. Međutim, nakon završetka, polako će se vratiti u život u okviru trodimenzionalne paradigme. Čak i ako bi naišli na “stvarne i autentične” vesti o događaju i onome što to znači, njihova unutrašnja reakcija će biti jaka: sumnje, neverstvo i poricanje.

Događaj je najveći poziv za buđenje svih inkarniranih duša na planeti Zemlji koji trenutno još uvek spavaju. Ova grupa duša međutim spava duboko i imala je (na višem nivou) odluku da se ne probudi u ovom životu. Stoga događaj neće izazvati nikakav interes za sve duhovne stvari; jer oni nisu u fazi u kojoj duhovni razvoj postaje prioritet. Drugim rečima, oni nisu mentalno, fizički, emocionalno i duhovno spremni da se uzdignu SADA, u ovom sadašnjem životu.

Grupa 4 se sastoji od neprobudjenih duša koje su se na višem nivou  (pre inkarnacije prim.prev.) odlučili da igraju ulogu mračnih-crnih,  tokom ovog života.

U ovoj posebnoj grupi duša postoje dva tipa crnih-mračnih duša. Jedne koje znaju šta se sada dešava na Zemlji. Druge koje su “potpunom mraku” i nemaju pojma i ne interesuje ih  događaj i šta to znači. (pročitajte o ovim dušama na linku datom na dnu teksta prim.prev.)

Oni koji su “u znanju” – koji su do sada aktivno i namerno pokušali sprečiti i zaustaviti duhovni progres čovečanstva – doći će do iznenadnog saznanja da je njihovo vreme sada završeno. Oni će znati da je sve izgubljeno zbog njihove tamne svrhe/uzroka, pošto čovečanstvo više neće imati interesovanja za život u vidu nižih vibracionih, trodimenzionalnih svesti u kojima ove crne duše žive.

Sve duše u grupi 4 će se suočiti sa samo dva moguća puta nakon velikog događaja:

Put A je put mogućeg povratka u svetlost i ljubav prema višem biću (Bogu prim.prev.).

Ovo je put koji nudi, jednu poslednju šansu, da ove duše prihvate svetlost i vrate se svom božanskom poreklu u ovom trenutnom životu. Za duše koje to izaberu, neophodna je hrabrost da prođu taj put. Svi moraju da se “čiste” sa svim greškama koje su učinili u svom sadašnjem životu (tj. Sve stvari koje su štetne za Planetu, i/ili štetne za ljude, grupe/društva / građane njihovih zemalja).

Sve će biti otkriveno u svakom slučaju, na jedan ili drugi način. Ništa ne može ostati skriveno u Novoj Gaji. Svako ljudsko biće na planeti će jednog dana saznati sve greške koje im je napravila ova grupa duša čija je prethodna svrha bila da imaju “moć nad drugima” i da zadovolje njihovu pohlepu. Svaka štetna akcija koju su ikada uradili (bilo direktno ili indirektno) biće pod intenzivnim nadzorom.

Duhovni lideri iz grupe duša 1 iz celog sveta biće izabrani da izađu i predstavljaju čovečanstvo da odluče šta da rade sa svim dušama iz grupe 4 koja su odlučila da pređu put A.

Ako ste izabrani da budete jedan ovih duhovnih lidera, (i mnogi od vas koji čitataju ovaj članak), molim vas zapamtite šta sam rekao na kraju moje prošlonedelje poruke preko ovog kanala.

Evo pišem ponovo:Pozvani ste da budete glas razuma; glas LJUBAVI.  Bićete pozvani da budete veza petodimenzionalnog načina života,  bezuslovne ljubavi. Bićete glas mira i staloženosti. Vi ćete govoriti i ustati ispred mnogih građana  Zemlje i ubediti ih da biraju način bezuslovne ljubavi, praštanja i otpuštanja prošlosti.

Ovi lideri će prvo morati da procene pravu nameru svih koji pripadaju grupi 4. Mora postojati ISTINITO kajanje; stvarna namera da se reformišu i spremnost da se predaju odlukama: ne samo od izabranih duhovnih lidera, već i grupe ljudi koje su u prošlosti povredili.

Lideri će imati mogućnost da otkriju sve prevare i laži koje mogu dati neke od tih duša. Namerni pokušaj prevare i laži definitivno neće uspeti; u slučaju da su neke od ovih duša imale nameru, na jedan ili drugi način da izbegnu posledice sa kojima bi se suočile.

Samo oni sa najistaknutijom namerom da se promene, pomire i plate za svoje greške i usvoje petodimenzionalni način života u duhu ljubavi, jedinstva, mira i obilja za sve, na kraju će im eventualno biti oprošteno. Biće prihvaćene i kontinuirano vođene tako da će još jednom ići putem Jednog života u svetlosti.

Nakon što prođete kroz gore navedenu procenu, ako/kada se ustanovi da su neke duše izgubljene u mraku i da se ništa više ne može učiniti kako bi ih vratili na put svetlosti (tj. verovatno će biti grupa 4 duše koje su “u saznanju ‘), onda Put B je jedina opcija koju ove duše mogu preduzeti. Nijedan drugi put neće biti dozvoljen.

Put B je tamo gde će ove duše morati da budu “vraćene” ili “integrisane” nazad u izvor svetlosti, nazad u Božiji ljubavni zagrljaj u duhovnoj sferi, da bi se onda ponovo rodili / ponovo inkarnirali u drugu trodimenzionalnu planetu koja i dalje podržava svest dualnosti, strahova, neimanja, razdvajanja svesti.

Njihov “povratak u izvor svetlosti” će se dogoditi ljubaznim, poštenim načinom. Ovim dušama će biti dozvoljeno da nastave da se bave životom na nisko-vibracionoj planeti i da “igraju” ulogu mračnih-crnih duša dok ne budu spremne da se ponovo ujedine sa svetlosti, sa ljubavlju prema svom višem biću.

Postoji jedna važna tačka da zapamtite: Bog je dao svakoj duši slobodnu volju da radi šta god želi sa životom. Nema presude. Nema osude.

Svaka duša koja trenutno pripada grupi 4 je (pre rođenja, na višem nivou) odlučila da li će slediti Put A i uspon sada u ovom životu, ili Put B i uspon, prosvetljenje kasnije u svojim budućim životima na drugim mestima, kada budu spremne.

Vaš posao, svi moji voljeni radnici koji trenutno čitaju ovo, je da vodite i živite život za primer. Morate biti jedni od prvih koji ćete pokazati spremnost da prihvatite, oprostite i pustite sve greške koje su ove duše, u grupi 4, puta A, učinile pre velikog buđenja; pre velikog događaja.

Sada, dolazi  veliko pitanje koje sam siguran da svi koji čitaju ovo postavljaju.

“Kada treba da se održi ovaj veliki događaj?”

Bilo je mnogo različitih odgovora. Neki kanali su nedavno objavili da će se to dogoditi ubrzo ovog meseca, krajem marta 2018. godine. Neki su pisali da će se to dogoditi pre kraja ove godine. Drugi su predvideli da će se to dogoditi mnogo kasnije, možda između 3 i 10 godina od sada.

Koji je jedan od ovih odgovora ispravan?

Predviđanje budućnosti je rizičan posao. Zbog toga, kada na primer, idete da posetite dva različita psihologa u dva različita vremena (recimo, jedna poseta u vašim ranim dvadesetim i druga u vašim ranim tridesetim godinama), postoji velika mogućnost da bi oni dali dva različita odgovora na isto pitanje koje ste im postavili.

Iz bezgraničnog broja potencijalnih budućih realnosti koje leže ispred vas, tj. vaših vremenskih mogućnosti, ovi psiholozi mogu dati samo prognoze zasnovane na vašim vibracijama i namerama koje ste imali u vreme posete. Svaka osoba koju ste sreli u životu, koja je tada imala neku ulogu u vašem životu, ili neko u budućem vremenskom okviru, imao neku drugu ulogu u vašem životu, ima moć da  možda promeni vašu budućnost.

Međutim, u slučaju vremena ovog veličanstvenog događaja, rizik od pogrešne predstave povećava se milion puta. Postoji mnogo mikro i makro faktora, koji dolaze iz ljudskog kolektiva, koji mogu uticati na prostor i vreme kako bi proizveli drugačiji vremenski okvir nego što je prvobitno predviđeno i procenjeno.

To što je rečeno, dolazi naš konačni odgovor na vaše veliko pitanje. Sa pretpostavkom da se sve stvari i sva pitanja i dalje razvijaju uz njihovu trenutnu brzinu promena, postoji mogućnost od 56% da će se veliki događaj verovatno odigrati u narednih 3 do 6 meseci od danas. Ovaj odgovor zasnovan je na trenutnim svetlosnim podacima i planetarnom nivou vibracija na Zemlji. Nemojte biti razočarani ako dođe nešto kasnije od gore navedene prognoze. Postoji čak 30% šanse da će se to dogoditi prie navedenog vremenskog raspona.

Najvažnija stvar, bez obzira kada se stvarno desi veliki događaj, jeste da je ovaj kosmički, veličanstveni i čudesni duhovni događaj neizbežan.

Definitivno se dešava. Svetlost je već pobedila! Apsolutno ništa ne može sprečiti da se Nova Zemlja manifestuje u vašoj fizičkoj stvarnosti upravo ovde.

Uskoro će biti vremena da se pridružite izuzetno živahnim proslavama koje se sada već odvijaju u nebesima, u višim dimenzijama. Životi i velika radost se rezonantno prostiru kroz sve galaksije u ovom Univerzumu. Celokupna Galaktička zajednica, sve vaše Braće i Sestre Svetlosti (iz vaših prošlih ili budućih života u višim dimenzijama, u različitim rasama / civilizacijama), spremni su da prihvate i dočekaju čitavo čovečanstvo, u duhu jedinstva i jedinstva sa svim što jeste.

Ovo su zaista sjajna vremena u kojima živite. Molim vas da duboko prepoznate čast koju ste dobili fizičkim utelovljenjem (ovaplodjenjem ili inkarnacijom prim.prev.) na planeti Zemlji dok se ova velika promena dešava. Dajemo vam svoju duboku, iskrenu zahvalnost; u ljubavi zahvalnost Ocu-Majci, Bogu, izvoru/glavnom tvorcu za ovaj veliki dar ljubavi za Majku Zemlju, Gaju, za njenu duboku, izdržljivu ljubav i žrtve koju je za celo čovečanstvo dala tokom svih eona vremena.

Zaista ne postoji nista nešto posebno da radite od ovog trenutka dalje. Nastavite da sijate svoju svetlost i živite svakodnevno, potpuno posvećeni svojom veličanstvenom velikom putu svetlosti i visokom vibracionom načinu življenja.

Molim vas, nastavite da hodate svakodnevno, postupajući kao oličenje vašeg višeg bića, kao da Nova Zemlja već postoji. Obe činjenice, u ovom momentu su definitivno istinite, a ne lažno uverenje.

Svi mi ovde u višoj dimenziji, klanjamo se svima u velikom poštovanju, ljubavi, zahvalnosti i divljenju za vaše učešće, hrabrost i naporan rad u stvaranju i ispoljavanju Nove Zemlje. I dalje ćemo vas podržavati kao partneri sa ljubavlju na ovom velikom projektu budjenja. Sve do njegovog završetka; do kraja.

Ja hodam sa vama, svaki korak na putu. Pozovite pomoć kad god vam zatreba. Svi smo spremni da pomognemo. Nikad niste sami. Šaljem vam puno ljubavi i osvetljavam vam put. Vaš brat u Svetlosti, Sananda.

Izvor na engleskom su u međuvremenu ukinuli a bio je ovde Sananda ~ The Event is Coming

 

 

 

 

Podelite ovaj tekst: 

Za knjigu, kliknite ovde

poručite ovde knjigu

Za E-book kliknite ovde

<

Mima Miković

  • inostrano sertifikovani i akreditovani Feng Shui konsultant
  • licencirani instruktor predavač kod IPHM
  • Sertifikat USUI TEATE & TRADITIONAL JAPANESE REIKI
  • Style advisor @ CatyLine
  • Autor knjige "Feng Šui: Kineska mudrost i balkanska tradicija"

ZAKAŽITE KONSULTACIJU: Info@fengshuisrbija.com  +381616343143

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dopašće vam se još: